NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

JAK DLOUHO TATO ZAKÁZKA POTRVÁ?

Záleží na tom, jaké bude zvolené provedení zakázky. Jak členitá a komplikovaná je střecha. Jaký druh materiálu bude zvolen. Zda bude provedena montáž izolace či nikoli. Zda bude nutné znovu provést vyspádování střechy.

JAKÝ JE PRO MNE NEJVHODNĚJŠÍ MATERIÁL?

Výběr materiálu záleží na mnoha okolnostech. V zásadě je nejdůležitější, jaké jsou finanční možnosti investora-zákazníka.

JAK JE TO SE ZÁRUKOU?

Každý materiál má garantovanou záruku a na provedení prací naše firma dává záruku 5-10 let s ohledem na kvalitu a druh zvoleného materiálu. Záruční doba stanovená zákonem jsou 2 roky.

KDY BUDETE MÍT ČAS NA MOU ZAKÁZKU?

Naše služby jsou víceméně sezónní a největší poptávka bývá vždy na podzim. Proto je dobré s touto skutečností při plánování prací počítat a nenechávat poptávku na poslední chvíli. Nejvhodnější doba pro naplánování střešních prací je na sklonku zimy nebo brzy zjara.